MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thương hiệu DIMENSION đang bắt đầu được công nhận theo đúng cam kết trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ. Những sự khởi đầu này sẽ đưa chúng tôi sánh ngang với các tổ chức giáo dục tư thục khác được thành lập ở Singapore:

  • Tuyển chọn nhữnh giáo viên bộ môn đạt chuẩn.
  • Phát triển chương trình giảng dạy hiện tại và phù hợp.

Là một trường đã đăng ký CPE và được chứng nhận EduTrust 4 năm, chúng tôi cam kết: mang lại nền giáo dục chất lượng và hỗ trợ quản trị toàn diện cho người học, để cuộc sống sinh viên của bạn với chúng tôi sẽ được sắp xếp và cho phép bạn đạt được mục tiêu học tập của mình và có một cuộc sống cân bằng hơn.

Loại yêu cầu / dịch vụ Thời gian phản hồi
Giải quyết tất cả Phản hồi và Khiếu nại Trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận phản hồi
Phê duyệt cho chuyển khóa học Trong vòng 4 tuần kể từ khi chuyển đơn, phải được ICA chấp thuận, nếu có
Quy trình hủy khoá học Trong vòng 4 tuần sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản.
Quy trinh hoàn học phí cho hủy khóa học Trong vòng 5 ngày làm việc
Mua bảo hiểm FPS – Bảo hiểm học phí Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thanh toán qua ngân hàng

Cùng ngày làm việc kể từ ngày nhận thanh toán bằng tiền mặt và trực tiếp tại trường

Công bố kết quả kiểm tra Không quá 3 tháng kể từ ngày thi cuối cùng
Phúc khảo về kết quả kiểm tra Trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận được đơn đăng ký khóa học của DIMENSION .Trong vòng 8 tuần đối với các khóa học do các viện cộng tác của chúng tôi quản lý