Giải thưởng và giấy chứng nhận của chúng tôi

Tại DIMENSIONS, Chúng tôi đã phấn đấu cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã áp dụng các thông lệ tốt nhất vào hoat động kinh doanh của mình. Tương tự như vậy, Chúng tôi tuyển chọn các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm tốt để giảng dạy các khóa học cho sinh viên của chúng tôi. Do đó, Chúng tôi khiêm tốn khi được trao các giải thưởng và chứng nhận:

 

edutrust ASIC Singapore Quality Class Singapore Service Class

For a quick historical look at DIMENSIONS’ formation, please click here.