CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 1 (MỚI BẮT ĐẦU – CHUYÊN SÂU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 2 (SƠ CẤP – CHUYÊN SÂU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 3 (DƯỚI TRUNG CẤP – CHUYÊN SÂU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 4 (TRUNG CẤP – CHUYÊN SÂU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 5 (TRÊN TRUNG CẤP – CHUYÊN SÂU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 6 (NÂNG CAO – CHUYÊN SÂU)


Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Toàn thời gian

Tổng quan

Trường ngôn ngữ DIMENSIONS cung cấp các khóa học tiếng Anh ở sáu cấp độ khác nhau cho sinh viên quốc tế muốn có được nền tảng tiếng Anh tốt.

Chứng chỉ tiếng Anh học thuật là khóa học dự bị cho sinh viên quốc tế để có được nền tảng tốt về ngôn ngữ tiếng Anh giúp sinh viên hình thành và nâng cao khả năng đọc, viết, nghe và nói bằng tiếng Anh.

Ở mỗi cấp độ, học sinh sẽ tiếp nhận được các kết quả chính quan trọng. Từ việc học ngữ  pháp và từ vựng thường được sử dụng để trau dồi các kỹ năng giao tiếp cơ bản và xây dựng các cấu trúc đơn giản trong lúc phát triển vốn từ thông qua các cuộc thảo luận và bài luận. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có thể trình bày những giải thích và lập luận hợp lý về những suy nghĩ và chủ đề phức tạp.

Mục tiêu

This preparatory course enables students to acquire a good foundation in the English language, allowing them to build and reinforce their reading, writing, listening and speaking skills. Students are taught to communicate in English for the better of further studies and career opportunities.

Được thiết kế cho

  • Students who want to build up English Language competency
  • Students who want to enter into local institutions and overseas institutions
  • Students who want to further their studies
  • Students who want to communicate better using the universal language
Cấu trúc khoá học

Cấu trúc khoá học

Refer Course Outline below for details.

Chương trình dề cương

Phạm vi học tập

Tiếng Anh học thuật

Hình thức giảng dạy

Tham khảo để cương khóa học đính kèm

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

Học phí

Click to show course fee.

1. Phí đăng kí (không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

7,900.00

3. Phí hành chính

:S$

600.00

4. Lệ phí thi

:S$

250.00

5. Tài liệu khóa học

:S$

250.00

6. Phí kiểm tra sức khỏe

:S$

60.00

7. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

8. Phí xử lý ICA và phí Visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

712.60

Tổng cộng

:S$

10,892.60

Khoản phí khác:

1. Mất Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn/ thay thế Visa sinh viên(Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi quyển sách

:S$

53.50

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi Modulde

:S$

160.50

6. Phí chứng nhận kết quả học tập cho mỗi thư chứng nhận

:S$

53.50

7. Phí thanh toán trễ

:S$

107.00

8. Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí tạm hoãn khoá học

:S$

374.50

11. Phí lễ tốt nghiệp

:S$

Tùy thuộc vào mức phí hiện hành của trường Đại học/ DIMENSIONS

12. Phí đánh giá lại mỗi  Module

:S$

214.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời lượng

6 tháng đào tạo cho mỗi cấp

Opportunities for Further Education/Career Pathway

Students may pursue to further study in the respective aspects.

Notes:

  • Graduates progression pathway is subject to the respective Institutions’/Universities’ entry requirements at the point of application.
  • Foreigner’s application for jobs in Singapore is subject to the approval from the Ministry of Manpower of Singapore (MOM). DIMENSIONS DOES NOT GUARANTEE any success rate of approval.
Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Tuổi: Ít nhất 12 tuổi.
Trình độ học thuật: Kiểm tra để xác định trình độ phù hợp.
Năng lực tiếng Anh: Ngoại trừ việc vào CAE Cấp 1, sinh viên cần nộp kết quả thi IELTS hoặc làm bài kiểm tra xếp lớp để đủ điều kiện nhập học vào cấp độ phù hợp. Học lên cấp độ tiếp theo nếu có đủ điều kiện thông qua kết quả kiểm tra đầu ra ở mỗi cấp độ.

Assessment & Awards

Thời gian liên hệ

Thứ Hai đến thứ Sáu:
8.30am – 11.30pm và 12.15pm – 3.15pm

3 giờ mỗi tiết. Tất cả lịch trình chương trình cụ thể sẽ được thể hiện trong thời gian biểu.

Thời gian thi

Kiểm tra đầu ra ở cuối mỗi cấp

Các phương thức đánh giá

  • Sinh viên sẽ làm bài kiểm tra đầu ra ở cuối mỗi cấp; Sinh viên phải vượt qua bài kiểm tra với cấp độ tương ứng (ít nhất 70%) để đủ điều kiện tiến lên cấp độ tiếp theo.

Thời gian dự kiến có kết quả thi

Không quá 3 tháng kể từ kì thi cuối cùng

Bằng chứng nhận

Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 1 (Mới bắt đầu) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 2 (Sơ cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 3 (Dưới trung cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 4 (Trung cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 5 (Trên trung cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 6 (Nâng cao)

Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Yêu cầu tốt nghiệp

Vượt qua bài kiểm tra đầu ra với cấp độ tương ứng.

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:30
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.