CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 1 (MỚI BẮT ĐẦU) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 2 (SƠ CẤP) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 3 (DƯỚI TRUNG CẤP) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 4 (TRUNG CẤP) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 5 (TRÊN TRUNG CẤP) HOẶC

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH HỌC THUẬT CẤP ĐỘ 6 (NÂNG CAO)


Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Toàn thời gian
Tổng quan

Our Preparatory Course for International English Language Testing System (IELTS) is aimed at preparing students to sit for the IELTS test. The preparatory course will enable students to build and enhance their four language skills comprising listening, reading, writing and speaking. This course consists of 20 units which covers each of these skills in details, provides students with the knowledge on the structure of the test questions and how best to approach in answering these questions. Practice tests to hone the students’ skills in answering certain types of questions will be given after every two units.

Upon successful completion of this Preparatory Course for IELTS, students should feel confident to register and take the IELTS test at one of the accredited examination centres.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, over 3000 academic institutions in the United States and various professional organizations. It is also a requirement for immigration to Australia, New Zealand and Canada.

For updated and accurate information of International English Language Testing System, please visit their website at www.ielts.org

DIMENSIONS International College is an authorised IELTS test venue for the British Council.

Cấu trúc khoá học

Cấu trúc khoá học

English training for IELTS

Course Outline

  • Nội dung chương trình Listening
  • Nội dung chương trình Reading
  • Nội dung chương trình Writing
  • Nội dung chương trình Speaking

Phạm vi học tập

Tiếng Anh học thuật

Hình thức giảng dạy

Các bài giảng, thuyết trình, bài kiểm tra, đối thoại

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

Học phí

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

1. Phí đăng kí (không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

3,500.00

3. Phí hành chính

:S$

397.50

4. Tài liệu khóa học

:S$

250.00

5. Phí kiểm tra sức khỏe

:S$

60.00

6. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

7. Phí xử lý ICA và phí Visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

372.93

Tổng cộng

:S$

5,700.43

Khoản phí khác:

1. Mất Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn/ thay thế Visa sinh viên(Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi quyển sách

:S$

53.50

5. Phí chứng nhận kết quả học tập cho mỗi thư chứng nhận

:S$

53.50

6. Phí thanh toán trễ

:S$

107.00

7. Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

8. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

9. Phí tạm hoãn khoá học

:S$

374.50

10. Phí lễ tốt nghiệp

:S$

Tùy thuộc vào mức phí hiện hành của trường Đại học/ DIMENSIONS

11. IELTS Examination Fee – British Council

:S$

Fees according to British Council, details on www.britishcouncil.org.sg

12. Administration Fees for IELTS Examination Registration

:S$

214.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời lượng

6 tháng đào tạo cho mỗi cấp

 

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Tuổi: Ít nhất 12 tuổi.
Trình độ học thuật: Kiểm tra để xác định trình độ phù hợp.

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Class Periods

Full-time
Monday to Friday: 8.30am - 11.30am and/or 12.15pm - 3.15pm

3 hours per session. All specific programme schedules will be reflected in the timetable.

Examination Period

Refer to www.ielts.org to find out the test dates of IELTS Centre

Assessment Methods

Progressive Tests throughout the course.

Assessment Grading Criteria

According to IELTS band scores. Click here for details.

Thời gian dự kiến có kết quả thi

Không quá 3 tháng kể từ kì thi cuối cùng

Bằng cấp

Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 1 (Mới bắt đầu) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 2 (Sơ cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 3 (Dưới trung cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 4 (Trung cấp) hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 5 (Trên trung cấp)hoặc
Chứng chỉ tiếng anh học thuật Cấp độ 6 (Nâng cao)
Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Yêu cầu tốt nghiệp

Vượt qua bài kiểm tra đầu ra với cấp độ tương ứng.

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:30
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.