CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (CẤP ĐỘ 4)


Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Toàn thời gian
Tổng quan

Cao đẳng tài chính kế toán (Cấp độ 4) được thiết kể để trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản thiết yếu về tài chính và kế toán, để nâng cao cả kiến thức nghề nghiệp lẫn học tập, đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi trong ngành nghề. Từ lý thuyết đến kỹ năng áp dụng, khóa học bao gồm tổng quan rộng về quản lý Kế Toán và Tài Chính và tại sao đây là cốt lỡi của mọi hoạt động kinh doanh. Sinh viên cũng sẽ được trang bị hệ thống và kiến thức công nghệ để nâng cao kỹ năng của họ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về Kế Toán và Tài Chính trong thời hiện đại ngày nay.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng Tài chính Kế Toán ( Cấp độ 4) bởi DIMENSIONS International College. Sinh viên có thể cân nhắc trong việc học lên Cao đẳng nâng cao về Tài Chính và Kế Toán (Cấp độ 5) hoặc văn bằng cao hơn của các ngành liên quan được cung cấp bởi DIMENSIONS.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (CẤP ĐỘ 4) bao gồm 8 mô-đun.

Đề cương

  • Nội dung chương trình Nguyên lý Kế Toán Tài chính
  • Nội dung chương trình Nguyên lý Quản Lý
  • Nội dung chương trình Môi trường Kinh doanh Bên ngoài
  • Nội dung chương trình Phát triển cá nhân và nghề nghiệp
  • Nội dung chương trình Kế toán quản trị cho Chi Phí và Ngân Sách
  • Nội dung chương trình Kinh tế doanh nghiệp
  • Nội dung chương trình Nguyên lý Tiếp thị
  • Nội dung chương trình Phương pháp định lượng trong Kinh doanh

Phạm vi nghiên cứu

Nguyên lý, lý thuyết và nghiên cứu trường hợp có liên quan đến tài chính kế toán.

Phương thức giảng dạy

Bài giảng trên lớp học, hướng dẫn, thảo luận nhóm, dự án, thuyết trình, nghiên cứu tin học…

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

CÁC LOẠI PHÍ KHOÁ HỌC

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

7,300.00

3. Phí hành chính

:S$

460.00

4. Lệ phí thi

:S$

200.00

5. Tài liệu khóa học

:S$

600.00

6. Phí khám sức khỏe

:S$

60.00

7. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

8. Phí xử lý ICA và lệ phí hộ chiếu sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

681.80

Tổng

:S$

10,421.80

Các khoản phí khác:

1. Mất thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn / thay thế thẻ sinh viên(Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi cuốn sách

:S$

107.00

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi mô-đun

:S$

160.50

6. Bảng điểm

:S$

53.50

7. Phí thanh toán chậm

:S$

107.00

8. Phí Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí hoãn khóa học

:S$

374.50

11. Lệ phí lễ tốt nghiệp

:S$

Phí hoàn trả mỗi mô-đun

12. Phí phúc khảo mỗi mô-đun

:S$

214.00

13. Phí hoàn trả mỗi mô-đun

:S$

1070.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời gian

8 tháng đào tạo
Thời gian tối đa được phép cho một sinh viên hoàn thành khóa học là 16 tháng

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Trình độ học vấn:

Sinh viên địa phương Cấp độ A GCE với yêu cầu vượt qua ít nhất một môn học hoặc chứng chỉ Nền tảng kinh doanh DIMENSIONS hoặc Cao đẳng Nhà hàng- khách sạn hoặc Chứng chỉ nền tảng tư nhân khác (với các yêu cầu đầu vào tương đương như nền tảng Cao đẳng trong kinh doanh và phải được chấp nhận).
Sinh viên quốc tế Tương đương với năm 12 từ nước sở tại tương ứng của người nộp đơn.

Lưu ý: Ứng viên có bằng cấp đầu vào không đạt chuẩn sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp
Trình độ tiếng Anh: Ít nhất là IELTS 5.5 hoặc CAE cấp độ 4 hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cấp độ tương đương đánh giả bởi DIMENSIONS. Trình độ tiếng Anh có thể được chấp nhận và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu ứng viên có có bằng cấp cao nhất tốt nghiệp từ chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Thời gian liên hệ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng - 11.30 và / hoặc 12.15pm - 3.15pm và / hoặc 3.30pm - 6.30pm

3 giờ mỗi tiết. Tất cả các lịch trình chương trình cụ thể sẽ được phản ánh trong thời gian biểu.

Thời gian thi

Cuối mỗi mô-đun

Phương thức đánh giá

Bài tập và kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm

Lý thuyết

A : (80 điểm trở lên)
B : (70 – 79 điểm)
C : (60 – 69 điểm)
D : (50 – 59 điểm)
F : Rớt (49 điểm trở xuống)

Trọng số đánh giá
50% bài tập và 50% bài thi

Dự kiến trả kết quả thi

Không quá 3 tháng sau ngày kiểm tra cuối cùng

Bằng cấp

Cao đẳng Tài chính và Kế toán được cấp bởi DIMENSIONS International College

Yêu cầu tốt nghiệp

Có chữ “ Pass” trong tất cả các bài tập và bài thi

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:35
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.