CAO ĐẲNG NÂNG CAO VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ


Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Toàn thời gian
Tổng quan

Văn bằng cao cấp về Kinh doanh và Quản lý là Chương trình Đảm bảo Pearson được thiết kế để cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản lý để đáp ứng môi trường kinh doanh toàn cầu đầy thách thức và thay đổi.
Nó cung cấp cho sinh viên những người có Chứng chỉ Quản lý hoặc tương đương điểm tựa để bắt đầu Văn bằng cao cấp về Kinh doanh và Quản lý. Chương trình bao gồm các mô-đun được thiết kế để sinh viên đạt được năng lực trong thực tiễn và kiến thức quản lý kinh doanh thông qua các bài giảng, hướng dẫn, thảo luận, nghiên cứu và bài tập được thiết kế để xây dựng hồ sơ công việc đã được đề cập.

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

CAO ĐẲNG NÂNG CAO VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ bao gồm 8 mô-đun.

Đề cương

  • Nội dung chương trình Tiếp thị
  • Nội dung chương trình Quản lý con người
  • Nội dung chương trình Quản lý thông tin
  • Nội dung chương trình Báo cáo tài chính
  • Nội dung chương trình Chiến lược kinh doanh
  • Nội dung chương trình Quản lý doanh nghiệp nhỏ
  • Nội dung chương trình Khung pháp lý và quy định cho doanh nghiệp
  • Nội dung chương trình Tổ chức, Cạnh tranh & Môi trường

Phạm vi nghiên cứu

Lý thuyết và thực tiễn trong kinh doanh và quản lý

Cách thức truyền tải kiến thức

Bài giảng, hướng dẫn, thảo luận và nghiên cứu

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

CÁC LOẠI PHÍ KHOÁ HỌC

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

8,800.00

3. Phí hành chính

:S$

460.00

4. Lệ phí thi

:S$

300.00

5. Tài liệu khóa học

:S$

500.00

6. Phí khám sức khỏe

:S$

60.00

7. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

8. Chứng nhận do Pearson Education Limited cấp

:S$

150.00

9. Phí xử lý ICA và lệ phí visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

797.30

Tổng

:S$

12,187.30

Các khoản phí khác

1. Mất thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn / thay thế thẻ sinh viên(Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi cuốn sách

:S$

107.00

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi mô-đun

:S$

160.50

6. Bảng điểm

:S$

53.50

7. Phí thanh toán chậm

:S$

107.00

8. Phí Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí hoãn khóa học

:S$

374.50

11. Lệ phí lễ tốt nghiệp

:S$

Dựa vào chi phí hiện hành Đại học/DIMENSIONS

12. Phí phúc khảo mỗi mô-đun

:S$

214.00

13. Phí hoàn trả mỗi mô-đun

:S$

1070.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời lượng

8 tháng tổ chức đào tạo
Thời gian tối đa cho phép cho một sinh viên hoàn thành khóa học là 16 tháng

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Sinh viên địa phương Cao đằng bách khoa (Polyechnic Diploma) hoặc Cao đẳng Kinh doanh hoặc Cao đẳng quản trị nhà hàng- khách sạn hay các bằng Cao đẳng tư nhân khác (với các yêu cầu đầu vào tương đương với Cao đẳng cấp độ 4 và phải được trường chấp nhận).
Sinh viên quốc tế Bằng cấp Kinh doanh tương đương từ nước sở tại (với các yêu cầu đầu vào tương đương với Cao đẳng cấp độ 4 và phải được trường chấp nhận).

Lưu ý: Ứng viên có bằng cấp đầu vào không đạt chuẩn sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp
Trình độ tiếng Anh: Ít nhất là IELTS 5.5 hoặc CAE cấp độ 4 hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cấp độ tương đương đánh giả bởi DIMENSIONS. Trình độ tiếng Anh có thể được chấp nhận và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu ứng viên có có bằng cấp cao nhất tốt nghiệp từ chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Thời gian liên hệ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng - 11.30 và / hoặc 12.15pm - 3.15pm và / hoặc 3.30pm - 6.30pm

3 giờ mỗi tiết. Tất cả các lịch trình chương trình cụ thể sẽ được phản ánh trong thời gian biểu.

Thời gian thi

Cuối mỗi mô-đun

Phương thức đánh giá

Bài tập và bài kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm

Phần lý thuyết
A : (80 điểm trở lên)
B : (70 – 79 điểm)
C : (60 – 69 điểm)
D : (50 – 59 điểm)
F : Rớt (49 điểm trở xuống)

Trọng số đánh giá

50% bài tập và 50% bài thi

Dự kiến trả kết quả thi

Không quá 3 tháng sau ngày kiểm tra cuối cùng

Bằng cấp

  • Cao đẳng nâng cao về Kinh doanh và Quản lý được trao bởi DIMENSION International College
  • Giấy chứng nhận hoàn thành do Pearson Education Limited cấp

Yêu cầu tốt nghiệp

“Qua môn” trong tất cả các bài tập và bài thi

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:35
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.