BẰNG CỬ NHÂN BACHELOR OF ART (DANH DỰ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP LÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (TOÀN THỜI GIAN)


Được cấp bởi University of Hertfordshire (UK)

Toàn thời gian
Tổng quan

Đại học Hertfordshire

Trường đại học Herfordshire (UH) là một trong những trường tiên phong trong mô hình mới - mô hình giống doanh nghiệp và thách thức doanh nghiệp. Với tầm nhìn quốc tề và luôn đặt trọng tâm vào sinh viên, UH là một trường đại học có mục tiêu rõ ràng và tinh thần đẩy mạnh kinh doanh.

Ưu tiên hàng đầu của trường là việc làm sau này cho sinh viên và mục tiêu trở thành lựa chọn tin cậy của các nhà tuyển dụng. Điều này được phản ánh trong tất cả các hoạt động của UH, từ việc phát triểu các khóa học với công nghệ đầu vào đến việc cung cấp các dự án thực tế, sắp xếp việc làm giúp cho các nhà tuyển dụng tìm được ứng viên phù hợp để nâng cao đội ngũ của họ.

DIMENSION International College là Đối tác nhượng quyền của Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh cho chương trình trên.

Để biết thông tin cập nhật và chính xác của Đại học Hertfordshire, vui lòng truy cập trang web tại www.herts.ac.uk

Giới thiệu chương trình

Cử nhân Bachelor of Art (Danh dự) trong Chương trình liên kết lên Quản trị kinh doanh được thiết kế để cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực tế về tất cả các lĩnh vực chính liên quan. Khóa học cung cấp các môn học quản lý với phương pháp học tập tích hợp giúp cho sinh viên có một nền tảng tốt để làm việc trong tương lai.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được trao bằng Cử nhân Bachelor of Art (Danh dự) về Quản trị Kinh doanh của Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh.

Course Structure

Cấu trúc và nội dung chương trình

Chương trình Cử nhân Bachelor of Art (Danh dự) trong chương trình chuyển tiếp lên Quản trị kinh doanh bao gồm 7 học phần.

Đề cương

  • Nội dung chương trình Nhận thức về kinh doanh và thương mại
  • Nội dung chương trình Các vấn đề hiện nay trong kinh doanh và quản lý
  • Nội dung chương trình Lãnh đạo và tổ chức
  • Nội dung chương trình Các vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu
  • Nội dung chương trình Truyền thông tiếp thị
  • Nội dung chương trình Chiến lược kinh doanh
  • Nội dung chương trình Quản lý doanh nghiệp nhỏ

Phạm vi nghiên cứu

Lý thuyết và bài học thực tế trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh

Hình thức giảng dạy

Bài giảng, hướng dẫn, thảo luận và nghiên cứu

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

Học phí

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

18,800.00

3. Phí đăng kí cho trường đại học ở nước ngoài

:S$

800.00

4. Phí hành chính

:S$

510.00

5. Lệ phí thi

:S$

900.00

6. Tài liệu khóa học

:S$

1,050.00

7. Phí kiểm tra sức khỏe

:S$

60.00

8. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

9. Phí xử lý ICA và phí Visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

1,626.80

Tổng cộng

:S$

24,866.80

Các khoản phí khác

1. Mất Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn/ thay thế Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi quyển sách

:S$

107.00

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi Modulde

:S$

160.50

6. Phí chứng nhận kết quả học tập trên mỗi thư chứng nhận

:S$

53.50

7. Phí thanh toán trễ

:S$

107.00

8. Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí tạm hoãn khoá học

:S$

374.50

11. Phí lễ tốt nghiệp

:S$

Tùy thuộc vào mức phí hiện hành của trường Đại học/ DIMENSIONS

12. Phí đánh giá lại cho mỗi Module

:S$

481.50

13. Phí bổ sung cho mỗi môn học

:S$

2675.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời lượng

12 tháng đào tạo
Thời gian tối đa cho phép mỗi sinh viên hoàn thành khóa học là 24 tháng

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Trình độ học thuật: Cao đẳng Pearson BTEC Cấp độ 5 HND về Kinh doanh (Quản lý) hoặc Kế toán (QCF) hoặc ít nhất là bằng Cao đẳng hay Cao đẳng nâng cao 3 năm các ngành liên quan hoặc tương đương.

Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc CAE Level S hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cấp độ tương đương đánh giá bởi DIMENSION. Trình độ tiếng Anh có thể được chấp nhận và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu ứng viên có có bằng cấp cao nhất tốt nghiệp từ chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Thời gian liên hệ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng - 11.30 và / hoặc 12.15pm - 3.15pm và / hoặc 3.30pm - 6.30pm

3 giờ mỗi tiết. Tất cả các lịch trình chương trình cụ thể sẽ được phản ánh trong thời gian biểu.

Thời gian thi

Bài thi hoặc bài tập ở cuối mỗi học kì

Phương thức đánh giá

Kết hợp bài tập và/ hoặc thi

Tiêu chí chấm điểm

Đánh giá trọng số

Tên Module Bài tập/Đề án Bài thi
Nhận thức về kinh doanh và thương mại (15 điểm chứng chỉ) 100%
Các vấn đề hiện nay trong kinh doanh và quản lý (15 điểm chứng chỉ) 100%
Lãnh đạo và tổ chức (15 điểm chứng chỉ) 100%
Các vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu (15 điểm chứng chỉ) 100%
Truyền thông tiếp thị (30 điểm chứng chỉ) 30% 70%
Chiến lược kinh doanh (15 điểm chứng chỉ) 30% 70%
Quản lý doanh nghiệp nhỏ (15 điểm chứng chỉ) 50% 50%

Ý nghĩa bảng điểm

Điểm Mô tả Thứ hạng tương ứng
80-100
70-79
Cực kỳ xuất sắc
Xuất sắc
Danh dự hạng nhất/ Xuất sắc
60-69 Rất tốt Danh dự hạng nhì Cao/ Tốt
50-59 Tốt Danh dự hạng nhì Thấp/ Qua môn
40-49
40
Đủ Danh dự hạng ba/ Qua môn
Vừa đủ qua môn
30-39
20-29
0-19
Gần rớt
Rớt
Không hoặc ít được tính điểm
Không được xếp hạng

Thời gian trả kết quả thi dự kiến

Không quá 3 tháng kể từ kì thi cuối cùng
Lưu ý: Kết quả đánh giá sẽ được coi là tạm thời cho đến khi được Hội động đánh giá của Cơ quan trao kết quả xác nhận

Bằng cấp

Bachelor of Arts (Honours) Trong Quản trị Kinh doanh do Đại học Hertfordshire (Anh) trao tặng.

Yêu cầu tốt nghiệp

Vượt qua tất cả các bài kiểm tra hoặc bài tập

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:35
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.