BẰNG CAO ĐẲNG KINH DOANH


Được cấp bởi DIMENSIONS International College

Toàn thời gian/ Bán thời gian
Tổng quan

Cao đẳng kinh doanh là Chương trình được Pearson bảo trợ, được thiết kế dành cho sinh viên quan tâm đến kiến ​​thức về kinh doanh. Sinh viên sẽ được đào tạo để có được năng lực trong thực tiễn và kiến ​​thức quản lý kinh doanh thông qua các bài giảng, hướng dẫn, thảo luận, nghiên cứu và bài tập.

Nhìn chung, sinh viên sẽ có thể hiểu được môi trường kinh doanh và hành vi tổ chức. Ngoài ra, họ cũng sẽ có được kiến ​​thức tốt về quản lý trong các lĩnh vực như tiếp thị và tài chính, cũng như hiểu biết về phân tích định lượng và kế toán quản trị.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được DIMENSIONS International College cấp bằng Cao đẳng Kinh doanh và một chứng chỉ hoàn thành khác sẽ được cấp bởi Pearson Education Limited, Vương quốc Anh. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục có nhiều cơ hội để học lên hoặc mong muốn kiếm việc làm với vị trí giám đốc điều hành kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

BẰNG CAO ĐẲNG KINH DOANH bao gồm 8 mô-đun.

Đề cương

  • Nội dung chương trình Quản lý hoạt động
  • Nội dung chương trình Quản lý nguồn tài chính
  • Nội dung chương trình Tự quản lý
  • Nội dung chương trình Kỹ thuật định lượng cho doanh nghiệp
  • Nội dung chương trình Quản lý kế toán
  • Nội dung chương trình Hệ thống thông tin quản lý
  • Nội dung chương trình Hệ thống tài chính và kiểm toán
  • Nội dung chương trình Tổ chức và hành vi

Phạm vi nghiên cứu

Lý thuyết và thực tiễn trong kinh doanh

Phương pháp truyền tải

Bài giảng, hướng dẫn, thảo luận và nghiên cứu

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

CÁC LOẠI PHÍ KHOÁ HỌC

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

Toàn thời gian

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

7,300.00

3. Phí hành chính

:S$

460.00

4. Lệ phí thi

:S$

200.00

5. Tài liệu khóa học

:S$

600.00

6. Phí khám sức khỏe

:S$

60.00

7. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

8. Chứng nhận do Pearson Education Limited cấp

:S$

150.00

9. Phí xử lý ICA và lệ phí visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

692.30

Tổng

:S$

10,582.30

Bán thời gian

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

100.00

2. Học phí

:S$

7,300.00

3. Phí hành chính

:S$

400.00

4. Lệ phí thi

:S$

200.00

5. Tài liệu khóa học

:S$

600.00

6. Chứng nhận do Pearson Education Limited cấp

:S$

150.00

7% GST

:S$

612.50

Tổng

:S$

9,362.50

Các khoản phí khác:

1. Mất thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn thẻ sinh viên (Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn / thay thế thẻ sinh viên(Chỉ dành cho chủ thẻ sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi cuốn sách

:S$

107.00

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi mô-đun

:S$

160.50

6. Bảng điểm

:S$

53.50

7. Phí thanh toán chậm

:S$

107.00

8. Phí Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí hoãn khóa học

:S$

374.50

11. Lệ phí lễ tốt nghiệp

:S$

Dựa vào chi phí hiện hành Đại học/DIMENSIONS

12. Phí phúc khảo mỗi mô-đun

:S$

214.00

13. Phí hoàn trả mỗi mô-đun

:S$

1070.00

Note 1: Tất cả các khoản phí linh tinh đã bao gồm 7% GST.
Note 2: Tổng chi phí khóa học phải trả (trừ phí đăng ký và GST) của sinh viên căn cứ theo Chương trình bảo vệ phí (FPS).
Note 3: Tất cả các sinh viên phải ký vào bảng tư vấn cho sinh viên trước khi ký Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI.
Note 4: Hợp đồng Sinh Viên tiêu chuẩn PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thực hiện thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 5: Học phí được thể hiện ở trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. DIMENSIONS có quyền sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời gian

8 tháng đào tạo
Thời gian tối đa được phép cho một sinh viên hoàn thành khóa học là 16 tháng

 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Trình độ học vấn:

Sinh viên địa phương Cấp độ A GCE với yêu cầu vượt qua ít nhất một môn học hoặc chứng chỉ Nền tảng kinh doanh DIMENSIONS hoặc Cao đẳng Nhà hàng- khách sạn hoặc Chứng chỉ nền tảng tư nhân khác (với các yêu cầu đầu vào tương đương như nền tảng Cao đẳng trong kinh doanh và phải được chấp nhận).
Sinh viên quốc tế Tương đương với năm 12 từ nước sở tại tương ứng của người nộp đơn.

Lưu ý: Ứng viên có bằng cấp đầu vào không đạt chuẩn sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp
Trình độ tiếng Anh: Ít nhất là IELTS 5.5 hoặc CAE cấp độ 4 hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cấp độ tương đương đánh giả bởi DIMENSIONS. Trình độ tiếng Anh có thể được chấp nhận và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu ứng viên có có bằng cấp cao nhất tốt nghiệp từ chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Thời gian liên hệ

Toàn thời gian

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng - 11.30 và / hoặc 12.15pm - 3.15pm và / hoặc 3.30pm - 6.30pm

3 giờ mỗi tiết. Tất cả các lịch trình chương trình cụ thể sẽ được phản ánh trong thời gian biểu.

Bán thời gian

Các ngày trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Các phiên sẽ được tiến hành từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối

và/ hoặc

Cuối tuần (Thứ bảy và / hoặc Chủ nhật)
Các tiết học sẽ được tiến hành trong vòng 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

3 giờ mỗi tiết học. Tất cả các lịch trình chương trình cụ thể sẽ được ghi trong thời gian biểu.

Thời gian thi

Cuối mỗi mô-đun

Phương thức đánh giá

Bài tập và bài kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm

Lý thuyết
A : (80 điểm trở lên)
B : (70 – 79 điểm)
C : (60 – 69 điểm)
D : (50 – 59 điểm)
F : Fail (49 điểm trở xuống)

Trọng số đánh giá

50% bài tập và 50% bài thi

Dự kiến trả kết quả thi

Không quá 3 tháng sau ngày kiểm tra cuối cùng

Bằng cấp

  • Cao đẳng về Kinh doanh và Quản lý được cấp bởi DIMENSIONS International College
  • Giấy chứng nhận hoàn thành do Pearson Education Limited cấp

 

Yêu cầu tốt nghiệp

Qua môn trong tất cả các bài tập và bài thi

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:35
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.