KHÓA HỌC DỰ BỊ NHẬP HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP (TRUNG HỌC 1)

KHÓA HỌC DỰ BỊ NHẬP HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP (TRUNG HỌC 2)

KHÓA HỌC DỰ BỊ NHẬP HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP (TRUNG HỌC 3)


Đã đăng ký với CPE, Singapore

Toàn thời gian
Giới thiệu chương trình

Khóa học Dự bị được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên quốc tế tham dự kỳ thi AEIS để được nhận vào Trường Trung học Chính phủ Singapore. Sinh viên quốc tế muốn nhập học vào một Trường Công lập phải thực hiện Bài kiểm tra Tuyển sinh cho Sinh viên Quốc tế (AEIS) do Bộ Giáo dục (MOE) đề ra. Bài kiểm tra AEIS sẽ bao gồm bài kiểm tra tập trung vào tiếng Anh và Toán và được tổ chức vào tháng 9/ tháng 10 hàng năm. Các sinh viên quốc tế thành công trong kỳ thi AEIS sẽ được Bộ Giáo dục cho phép tham gia một Trường Chính phủ vào tháng một năm sau.
Hệ trung học ở Singapore gồm khóa học 4 năm (khóa học cấp tốc/ Cấp độ Singapore-Cambridge GCE O-Level) và khóa học 5 năm (Khóa học bình thường). Học sinh từ khóa học cấp tốc sẽ vào GCE O-level của Singapore-Cambridge vào cuối năm thứ 4. Đối với sinh viên từ khóa học bình thường. họ sẽ vào cấp độ GCE N-Level Singapore-Cambridge vào cuối năm thứ 4 và cấp độ GCE O-level của Singapore-Cambridge vào cuối năm thứ 5.
Sinh viên quốc tế đã bỏ lỡ hoặc trượt trong kỳ thi AEIS có thể tham dự Kỳ thi tuyển sinh bổ sung cho sinh viên quốc tế (S-AEIS) vào tháng 2 / tháng 3 hàng năm. Từ năm 2013 trở đi, S-AEIS sẽ chỉ được nhận vào các trường Tiểu học 2 đến Lớp 4 và Trung học cấp 1 đến Cấp 2 sẽ không có sự nhập học vào các cấp Tiểu học 5 và Trung học 3 theo S-AEIS.
Các ứng viên đã tham gia Kỳ thi AEIS trước đây và không thành công có thể nộp đơn xin thi lại AEIS ở cùng cấp độ hoặc cao hơn, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của MOE.
Để biết thông tin cập nhật và chính xác của MOE. vui lòng truy cập trang web của họ tại www.moe.gov.sg

Cấu trúc và nội dung chương trình

Cấu trúc và nội dung chương trình

Môn học bắt buộc

  • Tiếng Anh
  • Toán học

Môn học tự chọn

  • Tiếng Trung Quốc
  • Khoa học

DIMENSIONS sẽ không mở lớp học tự chọn nếu không đủ số lượng 10 học sinh đăng kí.

Tom tăt nội dung chương trinh

Khóa học dự bị nhập học vào các trường công lập (Trung học 1 – 3)

Môn học bắt buộc

  • Nội dung chương trình Tiếng Anh
  • Nội dung chương trình Toán học

Môn học tự chọn

  • Nội dung chương trình Tiếng Trung Quốc
  • Nội dung chương trình Khoa học

Phạm vi học tập

Giáo tình Trung học của chính phủ

Phương thức giảng dạy

Bài giảng, hướng dẫn, thảo luận, bài tập và trò chơi tương tác

Ngày khai giảng/ Kỳ nhập học

To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2022, please click here.
To check the dates of Kỳ nhập học của chương trình 2023, please click here.
DIMENSIONS có quyền thay đổi kỳ nhập học mà không cần thông báo trước.

Học phí

Nhấn vào đây đểm xem thông tin học phí

1. Phí đăng ký (Không hoàn lại)

:S$

500.00

2. Học phí

:S$

4,400.00

3. Phí hành chính

:S$

900.00

4. Lệ phí thi

:S$

Các khoản phí dựa theo bảng kiểm tra và đánh giá của Singapore, chi tiết trên www.moe.gov.sg

5. Tài liệu khóa học

:S$

250.00

6. Đồng phục

:S$

160.00

7. Phí kiểm tra sức khỏe

:S$

60.00

8. Phí quản lý sinh viên quốc tế

:S$

500.00

9. Phí xử lý ICA và phí Visa sinh viên

:S$

120.00

7% GST

:S$

482.30

Tổng cộng

:S$

7,372.30

Khoản phí khác:

1. Mất Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

278.20

2. Gia hạn Visa sinh viên (Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

128.40

3. Phí hành chính để gia hạn/ thay thế Visa sinh viên(Chỉ dành cho chủ Visa sinh viên)

:S$

535.00

4. Phí sách bổ sung cho mỗi quyển sách

:S$

53.50

5. Phí khiếu nại kết quả cho mỗi Modulde

:S$

160.50

6. Phí chứng nhận kết quả học tập cho mỗi thư chứng nhận

:S$

53.50

7. Phí thanh toán trễ

:S$

107.00

8. Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tính theo mỗi lần giao

:S$

53.50

9. Phí đăng ký lại

:S$

535.00

10. Phí tạm hoãn khoá học

:S$

374.50

11. Phí lễ tốt nghiệp

:S$

Tùy thuộc vào mức phí hiện hành của Đại học / DIMENSIONS

12. Phí đồng phục bổ sung tính theo cái

:S$

53.50

13. Phí kiểm tra (AEIS or S-AEIS) (Phí ước tính)

:S$

749.00

Note 1: Phí khám sức khỏe không áp dụng cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống
Note 2: Tất cả các khoản phí khác đã bao gồm 7% GST.
Note 3: Tổng học phí sinh viên đã trả (trừ phí nộp đơn và GST) được tính theo Chương trình Bảo vệ Phí (FPS).
Note 4: Tất cả sinh viên phải ký vào Phiếu Lưu Ý Tư Vấn cho Sinh viên trước khi ký Hợp Đồng Tiêu Chuẩn sinh viên PEI.
Note 5: Hợp Đồng Tiêu Chuẩn sinh viên PEI phải được ký bởi sinh viên trước khi thanh toán học phí cho DIMENSIONS.
Note 6: Học phí được trình bày ở trên có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018. DIMENSIONS giữ quyền thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với học phí mà không cần thông báo trước.

Thời gian

6 tháng đào tạo
Thời gian cho phép tối đa để học sinh hoàn thành khóa học tùy thuộc vào độ tuổi được Bộ Giáo dục chấp nhận (MOE)

Entry Requirements

Yêu cầu đầu vào

Tuổi:

Tuổi vào ngày 1 tháng 1 của năm nhập học Sát hạch phù hợp Cấp độ nội dung kiểm tra Cấp độ có thể đạt được/ Đầu ra
12 đến to 14+ Trung học 1 Tiểu học 6 Trung học 1 hoặc không đạt
13 đến to 15+ Trung học 2 Trung học 1 Trung học 2 hoặc không đạt
14 đến to 16+ Trung học 3 Trung học 2 Trung học 3 hoặc không đạt

Trình độ học vấn: Hoàn thành cấp độ trước cấp độ trong khóa học này.

Trình độ thông thạo tiếng Anh: Học sinh phải đạt được điểm chuẩn tiếng Anh trong kỳ thi gần đây nhất từ đất nước của họ.

Hình thức đánh giá và Chứng nhận

Thời gian liên hệ

Thứ Hai đến thứ Sáu:
9,15 sáng – 12:30 chiều và 1,45 chiều – 4 giờ 45 chiều
Ít nhất 3 giờ mỗi buổi. 2 buổi mỗi ngày học. 10 phiên mỗi tuần
(Tổng cộng: Tối thiểu 30 giờ mỗi tuần)

Thời gian thi

AEIS : Tháng 9 hoặc tháng 10

S-AEIS: Tháng 2 hoặc Tháng 3

Từ năm 2013 trở đi, Bài kiểm tra S-AEIS sẽ chỉ dành cho các học sinh Tiểu học 2 đến Tiểu học 4 và cấp Trung học 1 đến Cấp 2. Sẽ không có sự nhập học vào cấp độ 5 và cấp 3 sơ cấp dưới S-AEIS.
Các ứng viên đã tham gia Kỳ thi AEIS trước đây và không thành công có thể nộp đơn xin thi lại AEIS ở cùng cấp độ hoặc cao hơn, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của MOE.
Để biết ngày thi thực tế, vui lòng tham khảo

Phương thức đánh giá

Các bài kiểm tra AEIS và S-AEIS được tiến hành bởi MOE

Ngày dự kiến có kết quả thi

Theo thông báo kết quả kiểm tra AEIS và S-AEIS của MOE

Bằng cấp tiêu chuẩn

Yêu cầu tốt nghiệp

Hoàn thành khóa học

Tỷ lệ giáo viên - học sinh

Tỷ lệ giáo viên - học sinh trung bình là 1:40
Lưu ý: Số lượng học sinh trong lớp dựa theo sức chứa tối đa

Lưu ý 1: Sinh viên quốc tế phải đạt được tối thiểu 90% số giờ học (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 2: Sinh viên quốc tế ko được nghỉ học ko có lý do hơn 7 ngày liên tục (theo yêu cầu của ICA)
Lưu ý 3: Sinh viên ko giữ thẻ sinh viên của ICA phải đạt 80% số giờ học. Trường chỉ chấp nhận giấy khám bệnh cho những sinh viên nghỉ học. Các giấy tờ khác có thể được chấp nhận tuỳ theo mỗi trường hợp với lý do chính đáng và được chấp nhận từ ICA.
Lưu ý 4: Trong tuần đầu đi học, buổi giới thiệu sẽ được tổ chức. Sinh viên sẽ được tóm tắt hướng dẫn bởi giáo viên thông tin về chương trình học bao gồm sơ đồ học tập, thời khóa biểu, hình thức đánh giá và xếp hạng, , hình thức đánh giá và ngày kiểm tra và chỗ thi và nhiều vấn đề học tập khác.
Lưu ý 5: Dimensions có quyền huỷ 1 lớp học/ 1 kỳ nhập học nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn 10 em cho bất kỳ chương trình nào. Sinh viên có thể đăng ký khóa học kế tiếp nếu có hoặc ngưng lại khóa học. (Hoàn tiền học, xin vui lòng kiểm tra chính sách hoàn học phí).
Lưu ý 6: Sinh (viên quốc tế và bảng địa) phải đạt 80% số giờ đi học và hơn để đạt yêu cầu cho các kỳ thi.