Tiêu đề: Sinh Viên chương trình O Level đạt kỷ lục đáng chú ý năm 2019; 60 sinh viên đã đậu vào các trường Cao Đẳng Bách Khoa tại Singapore!

gce o level in singapore

 

Tiêu đề: Sinh Viên chương trình O Level đạt kỷ lục đáng chú ý năm 2019; 60 sinh viên đã đậu vào các trường Cao Đẳng Bách Khoa tại Singapore!

Năm nay, một lần nữa Trường DIMENSIONS đã phá vỡ kỷ lục số lượng sinh viên xuất sắc! Chúng tôi xin chúc mừng đến đội ngũ sinh viên GCE O-Level 2018 vì đã được nhận vào các trường cao đẳng bách khoa mơ ước của họ!

Thông qua sự pha trộn hiệu quả giữa chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và các buổi học chất lượng được cung cấp bởi các giảng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao của chúng tôi, sinh viên đã vượt qua từng rào cản và vượt qua mọi khó khăn để đạt được một cột mốc quan trọng và ấn tượng trong hành trình giáo dục của họ. Với kiến thức và kỹ năng có được của họ, chúng tôi tự tin rằng họ sẽ được chuẩn bị tốt để vượt trội trong lĩnh vực học thuật đã chọn trong những năm tới.

Một lần nữa, xin chúc mừng các sinh viên đã thi đậu vào các trường cao đẳng bách khoa hàng đầu tại Singapore!

TP - Diploma in Computer Engineering

NYP - Diploma in Digital and Precision Engineering

Xu Yuhan RP-Common Engineering Programme

Guo Shiyuan TP - Diploma in Interior Architecture and Design

Andreas Wira Hwong SP - Diploma in Bioengineering

Zhou Wenjun SP - Diploma in Civil Engineering with Business

Zhang Yuting SP - Diploma in Electrical & Electronic Engineering

Cao Weisong TP - Diploma in Clean Energy

Gao Yu TP - Diploma in Computer Engineering

Liu Ziyin RP - Diploma in Design for User Experience

Xia Chenhao SP - Diploma in Maritime Business

Chen Jiating TP - Diploma in Clean Energy

SUN PEIQIANG NYP- OFFER

WANG YINGXIAO( RP -Diploma in Green Building Energy Management)

Zhai Xiang TP - Diploma in Computer Engineering

Tan Jilai RP - Diploma in Engineering Design with Business

Yu Ziying TP - Diploma in Green Building and Sustainability

He Tianyou TP-Diploma in Game Design and Development

Yin Qiuhao SP - Common Engineering Programme

Jin Chunzi TP - Common ICT Programme

Kim Yeongjin TP - Diploma in Game Design and Development

Xia Chenhao RP - Diploma in Aerospace Engineering

LI Yuang TP -Common Engineering Programme

Liu Ziyin TP - Diploma in Product and Industrial Design

Qu Haotian SP - Diploma in Information Technology

Lyu Yaojia TP - Diploma in Clean Energy

Qu Haotian RP - Diploma in Information Technology

Lu Rouzhi - TP - Common ICT Programme

Ye ChunHao TP-Diploma in Aerospace Electronics

Sun Peiqiang RP - Diploma in Green Building Energy Management

Zhang Yuting TP - Diploma in Information Technology

Zhou Wenjun TP- Diploma in Financial Business Informatics

Zuo Ruorong RP - Diploma in Business Information Systems

Ye Chunhao RP - Diploma in Sports and Exercise Sciences

Sun Peiqiang SP - Diploma in Landscape Architecture

WANG YINGXIAO SP-Diploma in Civil Engineering with Business

Xu HaoWei TP -Diploma in Business Process & Systems Engineering

Tan Jilai TP - Diploma in Integrated Facility Management

Wang Haoqian TP - Common Engineering Programme

Zhou Wenjun RP - Diploma in Business Applications

Xia ChenHao TP- Diploma in Information Technology

Xu Yuhan TP-Common Engineering Programme

Yin Qiuhao TP - Diploma in Big Data and Analytics

Tan Jilai SP - Diploma in Civil Engineering with Business

YE CHUNHAO NYP OFFER

Zhai Xiang RP - Diploma in Environmental Science

Wang Yingxiao TP - Diploma in Integrated Facility Management

Zhou Xingye SP - Diploma in Financial Informatics

Tan JiLai NYP OFFER

Li Tong RP - Diploma in Mobile Software Development

JIN CHUNZI SP-Diploma in Civil Engineering with Business

WANG HAOQIAN SP -Diploma in Marine Engineering

YE CHUNHAO SP -Common Engineering Programme

Sun Peiqiang TP - Diploma in Clean Energy

CHEN JIATING( RP -Diploma in Material Science)

LI YUANG (NYP-Diploma in Digital & Precision Engineering)

CAO WEISONG( RP-Diploma in Electrical and Electronic Engineering)

CHEN JIATING NYP OFFER

TP OFFER